beeldig

beeldig
{{beeldig}}{{/term}}
gorgeous〈predicatief ook〉 as pretty as a picture
voorbeelden:
1   het is een beeldig hoedje it's a gorgeous/an adorable hat
     die jas staat je beeldig that coat looks gorgeous on you

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”